Новини

Ето я и Първата! Белошипата ветрушка KZ се завърна в колонията на вида посред зима!

Фев. 03, 2023
1
Всяка година, с наближаването на пролетта, екипът на Зелени Балкани очаква с нетърпение завръщането на първите белошипи ветуршки в местата за гнездене, създадени от природозащитниците - околностите на сакарското село Левка и Спасителният център в Стара Загора.

Макар и през предходните години, птиците да се завръщаха от миграция далеч преди началото на пролетта, през февруари, тази година, женската птица, чийто маркировъчен пръстен е обозначен със код KZ, е наблюдавана в колонията в Левка, далеч преди и най – ранно регистрираните досега белошипки.

Още преди края на месец януари тази година, екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, осъществяван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския Съюз, с голямо вълнение наблюдава първата за годината белошипа ветрушка на територията на България. Веднага след нейното регистриране, като едни гостоприемни домакини, ние, от Зелени Балкани осигурихме изкуствено подхранване, с което рядката птица да се подкрепи в студените зимни дни. Соколчето от своя страна, с охота се възползва от предоставената храна, и потърси убежище в добре познатите му покриви и изкуствени гнездилки, където птицата се размножава успешно през предходните две години и отглежда своите малки.
Докато в предишни години появата на първата птица в района на колонията е отчитано, като завръщане от миграция, сега не без основание може да се твърди, че това е първото доказано зимуване на вида в България.

Според литературните данни и източници, белошипите ветрушки са далечни мигранти, и зимуват на територията на Африка, като само на единични места в Европа и някои средиземноморски острови видът е наблюдаван и през зимата. До момента видът не е установен да зимува в пределите на страната ни. А, дали толкова ранната му поява е в резултат на глобалното затопляне на климата, или е продиктувано от грижите на Зелени Балкани, които водят до по силна привързаност на птиците към местата за размножаване, за момента остава отворен въпрос...