Новини

Фестивал "Натура 2000 и приятели" - Стара Загора

Май 25, 2021
*
На 22 май се проведе фестивалът "Натура 2000 и приятели“ в гр. Стара Загора.

Заедно с нашите партньори Международен младежки център гр. Стара Загора, арт студио "'Алегра", Илияна Семерджиева, Габриела Георгиева и Мария Стефанова отбелязахме Деня на Натура 2000 - една от най-важните природозащитни дати.

Около фонтаните на  Парк 5-ти октомври настана оживление още в първите минути на фестивала. Преминаващите през парка с интерес разглеждаха изложбата с фотоси "Натура 2000 в България" с видове и местообитания от екологичната мрежа Натура 2000. Макетите на белоглавия лешояд, ветрушките, гривестата рибарка и червеногушата гъска привлякоха интереса на малки и големи към информационния щанд на Зелени Балкани, където нашият екип с удоволствие отговори на всички въпроси.

Информационния щанд на Спасителния център за диви животни предизвика изключителен интерес. Екипът на спасителния център бе придружен от своите верни помощници - улулицата Чара, керкенезът Владко и мишеловът Мишо. Имайки възможността да се докоснат до птиците, посетителите получиха и много информация,както за работата на самия център, така и за защитените видове.

Детските кътове с арт работилници зарадваха по-малките посетители на фестивала. Заедно със своите родители и с помощта на нашите партньори, децата творяха, забавляваха се и научаваха нови неща за опазването на природата.
 
В часът на белошипата ветрушка д-р Клисурова от Спасителният център за диви животни изнесе увлекателна информационна беседа за малкото соколче и предстви дейностите по опазване и възстановяване на вида в рамките на проект: Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017. Белошипата ветрушка е един от видовете, възстановени на територията на България благодарение на усилената работа на Зелени Балкани и голям международен екип.

Часът на лешоядите и Натура 2000 заинтригува посетители от всички възрасти. Предствавихме информация за четирите вида европейски лешояда. С помощта на интерактивен пъзел с въпроси за лешоядите деца и придружаващите ги възрастни научиха нови и интересни факти за лешоядите и разбраха колко безценни са те за природата. Представени бяха дейностите по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни.

Посетителите на фестивала имаха възможността да посетят щандове с zero waste/eco-friendly продукти - био козметика, еко торбички и други алтернативни еко варианти, които се използват в ежедневието.

С невероятна програма талантливите деца от арт студио "Алегра и техният преподавател Ганка Добрева, създадоха неповторима обстановка в часът на „Натура пее“. Усмивки грееха на лицата на всички присъстващи, а доброто настроение със сигурност остана в парка и след края на фестивала.

Събитието бе част от информационното турне на Зелени Балкани и приятели, реализирано по проект: "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" LIFE17 GIE/BG/371 с подкрепата на Община Стара Загора .

Благодарим на нашите партньори Международен младежки център гр. Стара Загора, арт студио "'Алегра", Илияна Семерджиева, Габриела Георгиева и Мария Стефанова, както и за подкрепата на Община Стара Загора!

Повече снимки от събитието можете да намерите в нашия Фейсбук албум: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158117672819327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белошипа ветрушка
Белошипата ветрушка – изчезнал като гнездящ от страната вид и успешно възстановен 25 г. по-късно, благодарение на дейностите на Зелени Балкани в Сакар планина. Видът и неговите местообитания са съхранявани в екологичната мрежа Натура 2000.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Лешояди
В Европа се срещат четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Всички те са строго защитени от българското и европейското законодателство. Като редки и ценни видове те попадат под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. България е дом само на три от тях – белоглав, черен и египетски лешояд. Брадатият лешояд – символ на българската природозащита се счита за изчезнал от територията на страната.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Зелени Балкани - Поля Русева - тел.: 0894059156;
Международен младежки център гр. Стара Загора - Милка Колдамова - 0887193042;
Габриела Георгиева - 0886325497.


Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на: