Новини

Финансова подкрепа на проект „По-добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани” от Зелен фонд, Гърция 2023

Септ. 11, 2023
1
Одобрен бе формулярът към Зеления фонд на Гърция за съфинансиране на проект „По-добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани” (LIFE19 NAT/BG/001017).

Гръцкото дружество за защита на природата (The Hellenic Society of the Protection of Nature) като партньор по проекта ще получи средствата от фонда в рамките на програма "EUROPEAN PROGRAMME LIFE 2023". Общата сума на допълнителното съфинансиране е 8 000 евро и ще подпомогне изпълнението на дейностите по проекта.

Зеленият фонд е публично юридическо лице свързано с Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция. Установяването му (Закон 3889/2010) позволява широко разпределение на средствата (екологични данъци, такси за екологични щети и др.), насочени към програми за опазване на околната среда. Той използва зелените ресурси за финансиране за програми  и действия за защита и опазване на околната средата.