Новини

Финансова подкрепа за проекта „ По-добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани“ от Зеления Фонд за 2021

Септ. 07, 2021
***

Проектът „По-добър живот за белошипата ветрушка в югоизточните Балкани” (LIFE19 NAT/BG/001017) ще получи допълнително съ-финансиране от Зеления Фонд, съответно след като декларацията беше одобрена. На Гръцкото Дружество за Опазване на Природата като съ-финансиращ бенефициент ще му бъдат отпуснати средствата в рамките на програма „ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЛАЙФ 2020". Общата сума на допълнителното съ-финансиране е 10.000 € като това ще подпомогне изпълнението на дейностите по проекта.

Зеленият фонд е Публично юридическо лице, свързан с Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция. Създаването му (спрямо Закон 3889/2010) позволява широко разпределение на средства (произхождащи от екологични данъци, еко такси за щети върху природата и т.н.) към целеви екологични природозащитни програми. Той използва Зелени ресурси чрез програми за финансиране на дейности за защита, повишаване и подобряване на околната среда.