Новини

Гнездящи върху скали белошипи ветрушки – една неповторима колония на брега на Мраморно море!

Апр. 18, 2022
1
,,Белошипите ветрушки (Falco naumanni), гнездят под покривите на къщи, стопански сгради, изоставени постройки, както и по скали, и отвесни пясъчни брегове …..“. Обикновено така започва нашия разказ пред посетители и любители на природата заинтересовани от работата на Зелени Балкани за опазването и възстановяването на редките соколчета в България.

Всъщност, в наши дни у нас няма известни гнездови колонии на вида, които да са разположени върху естествен гнездови субстрат, каквито са скалите и пясъчните брегове. Едва няколко са и известните гнездови местообитания от подобен тип, разположени в съседните на България територии в североизточна Гърция и европейската част на Турция.

Съвсем на скоро, екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз имаше възможност да наблюдава една от тези колонии разположена на брега на Мраморно море в Турция. Гнездящи върху скалистия бряг надвиснал над морето, белошипите ветрушки са особено атрактивни и интересни за наблюдение.

Соколчетата са в постоянна борба за гнездовите територии със своите настойчиви съседи чавките, и демонстрират техния ,,висш пилотаж“ над морските води. В допълнение, достъпа до скалните ниши, подходящи за гнездене е ограничен от метална мрежа за обезопасяване от свлачища и срутвания, и всичко това прави живота на белошпите ветрушки в района доста сложен.

Екипът на Зелени Балкани извършва проучвания на белошипите ветрушки в съседните ни държави от над 10 години, като за тази цел си сътрудничи с неправителствени организации и институции на местно ниво.