Новини

Гост в колонията на белошипите ветрушки в Левка!

Юли 17, 2023
...
Тези дни в колонията на белошипите ветрушки в сакарското село Левка имахме гост!

Това бе млад керкенез. Керкенезите, като вид са малко по-едри от белошипите ветрушки и, значително по-силни и бойни от тях.

Ето защо, наличието на размножаваща се двойка керкенези в близост до колонията на белошипите ветрушки е не само желан, но и търсен от екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 ефект!

Години наред ние, от Зелени Балкани, водеща организация в проекта, финансиран от програма LIFE на ЕС, целенасочено освобождавахме млади керкенези, от Спасителния център за диви животни, с надежда те да сформират двойка/и в района на колонията. И не само това - поставяхме и изкуствени гнездилки - бъдещ дом на керкенезките семейства!

Защо?

Отговорът е много прост – белошипите ветрушки за сравнително дребни птички. Много фини и деликатни. Те често стават жертва на по-едри хищни птици. Въпреки, че колонията се защитава активно, все пак, не рядко хищникът взема превес.

Загнездването на керкенези в колонията ще облекчи „отбраната“ й, тъй като при наличието на гнездо наоколо, двойката, също ще пази територията!

Иначе, районът на колонията на белошипите ветрушки в Левка освен на дребните соколчета е дом и на различни други пернати – керкенези, кукумявки, врабчета….