Новини

Художествената изложба ,,Голямото завръщане“ 2 гостува на Регионален природонаучен музей - Пловдив

Окт. 05, 2022
1
Изложбата включва серия от научни илюстрации, живопис, графика, дигитални изображения и други смесени техники, изработени от членове на Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФНИ!
Вдъхновени от редките и защитени видове, обект на програми за възстановяване в българската природа и целенасочени природозащитни, и научни дейности, авторите представят връзката между изкуството, науката и опазването на дивата природа. Творческата инициатива е резултат от партньорството на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Националната художествена академия и разбира се илюстраторите от ДАФНИ.

От 05.10 2022 г., в продължение на около месец, запалените природолюбители и почитателите на художественото изкуство в града под тепетата, ще могат да се насладят на творбите поставени в Изложбената зала на Природонаучния музей в Пловдив, съобщават от екипа на проект ,,Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. Белошипата ветрушка е един от видовете птици, които до неотдавна се считаха за изчезнали от българската природа. Едно от последните документирани места, в които редкия сокол е гнездил, са тепетата на град Пловдив, а днес благодарение на усилията на Зелени Балкани, тези птици отново се размножават в пределите на страната ни.

„За първи път у нас се прави опит изкуството, науката и опазването на дивата природа да бъдат представени като едно цяло, а „Голямото завръщане“ има за цел да покаже връзката между тях. Изложбата акцентира върху проблема с изчезването на над 30 вида животни и растения от територията на страната ни, както и върху опитите за възстановяване на техните популации. Представените в „Голямото завръщане“ художници и тяхното творчество изграждат съвременния облик на българската научна илюстрация и изкуството, вдъхновено от дивата природа“, съобщават организаторите на Изложбата.

„Голямото завръщане“ 1 и 2 са художествени изяви, част от две научни конференции проведени през 2015 и 2021, посветени на една изключително актуална тема, свързана с редките изчезващи видове растения и животни, и опитите за тяхното завръщане, допълват от ДАФНИ и Зелени Балкани.