Новини

Информационното турне за Натура 2000 на Зелени Балкани в Белозем

Май 19, 2021
***
На 15 май посетихме фестивала на Белия щъркел в село Белозем като част от турнето на Зелени Балкани по случай Деня на НАТУРА 2000.

Събитието се проведе в парка на Белия щъркел. Макетите на белоглавия лешояд, белошипите ветрушки и червеногушата гъска бързо привлякоха малки и големи, които имаха много въпроси за защитените видове. На драго сърце разказахме за тях,а също и за защитените местообитания и дейностите по опазване и възстановяване, които Зелени Балкани изпълняват.

Представихме фото изложба за НАТУРА 2000, изложба от флагбанери за целевите видове на Зелени Балкани, а програмата на фестивала и невероятната близост на белите щъркели създадоха неповторима обстановка.

Благодарим на домакините от НЧ „Просвета 1909 г." с. Белозем, Община Раковски, Кметство село Белозем, ОУ "Гео Милев"! С нетърпение очакваме фестивала през следващата година!

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

Белошипа ветрушка
Белошипата ветрушка – изчезнал като гнездящ от страната вид и успешно възстановен 25 г. по-късно, благодарение на дейностите на Зелени Балкани в Сакар планина. Видът и неговите местообитания са съхранявани в екологичната мрежа Натура 2000.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.


За контакти:
Поля Русева – Специалист комуникации, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.orgТурнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на: