Новини

"Интелигентни гнезда"

Апр. 25, 2023
...
Гръцкото дружество за защита на природата постави изкуствени гнезда за белошипа ветрушка в Килкис преди няколко дни.

Три от тях са "интелигентни гнезда" с камери и сензори, които ни позволяват да наблюдаваме птиците, които ги обитават и да разберем по-добре поведението им.

Дейността е в партньорство с 2-ра експериментална гимназия, Кукуш и проект „Климатични детективи“. В рамките на проекта, учениците стават „климатични детективи“, като идентифицират и анализират климатичен проблем. Във връзка с това, учители и ученици в префектура Килкис се ангажираха да проучат въздействието на изменението на климата върху белошипата ветрушка в защитените зони на Елос Арян и Антофито.

Защитена зона Антофито е част от Европейската екологичната мрежа Натура 2000, като една от причините е, че тя е важно местообитание за белошипата ветрушка. По време на проучване през 2021 и 2000 година, научният екип на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 , в село Антофито, което е в границите на SPA GR1230006 (PERIOCHI ANTHOFYTOU), е обитавано от 18 до 31 двойки ветрушки.

Заслужава да се отбележи, също, че още три колонии, състоящи се от 19 до 32 двойки, бяха открити в непосредствена близост до границите на Защитената зона Антофито. Това са колониите в село Неос Сирако (10 - 18 двойки), колонията в село Микрокамбос (5 - 7 двойки) и колонията в село Вакуфи (4 - 7 двойки). Две колонии бяха открити и в съседния SPA GR1230004 (LIMNI PIKROLIMNI - XILOKERATEA), където бяха преброени общо 1-3 гнездящи двойки (Pikrolimni - 1-2 двойки и Bakaiika - 0-1 двойка).

Монтираните гнездови платформи ще спомогнат за подобряване на консервационния статус на вида, като предоставят подслон на тази много полезна за хората птица, хранеща  се предимно с насекоми, които засягат селскостопанската продукция, като скакалци и щурци и в по-малка степен - мишки.

Проект „Живот за белошипата ветрушка” финансиран от Програма LIFE на ЕС се изпълнява в България и Гърция, от Зелени Балкани, Гръцкото дружество за защита на природата и Университета на Тесалия. Целта на дейностите му в Гърция е да се подобри репродуктивният обхват на белошипата ветрушка чрез създаване и развитие на нови колонии,  както и подобряване на знанията и капацитета за опазването му.