Новини

Изкуствените платформи, дом да дивите белошипи ветрушки в Левка, са почистени и подредени, в очакване на пролетта

Ноем. 28, 2022
...
В края на размножителния сезон на птиците, традиционно екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 направи профилактика на гнездилките, дом на малките соколчета.

Над 60 изкуствени платформи, поставени в района на сакарското село Левка, в рамките на проекта бяха прегледани, почистени и обезпаразитени, а там, където имаше нужда и ремонтирани!

Тези гнездилки са приютили птичите семейства и дали подслон на техните малки, по време на размножителния сезон. За да могат да се използват по-дълго време, те трябва да се поддържат. Това налага и нашата намеса.

Поставени са в района, където е най-многочислената колония на вида у нас, върнат благодарение на усилията на Зелени Балкани, като алтернатива на естествените местообитания – старите селски покриви. Все по-рядкото наличие на подобен тип покриви лишава белошипите ветрушки от места за отглеждане на поколенията.

Така, благодарение на усилията на екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС, напролет, птиците, пристигнали у нас от юг, с първите топли дни, ще намерят чисти и подредени домове. В тези домове, се надяваме да отгледат многочислено поколение.