Новини

Излюпиха се първите белошипи ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани!

Май 27, 2024
...
Вече е почти края на май и във волиерите, дом на белошипите ветрушки в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, цари голямо оживление.

И това е съвсем оправдано, след като цели 82 мъника се пръкнаха на бял свят последните няколко дни!
Всеотдайните родители бързат да нахранят и обгрижат малките бебоци, а екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 помага и с радост следи тяхното развитие.
Общо 30 са до момента сформираните двойки във волиерите на Центъра.

Както знаете, след израстването си младите соколчета ще бъдат освободени в природата на България в някои от колониите на вида, поддържани от Зелени Балкани в рамките на проекта. Къде ще бъде това е още рано да се каже. За сега е важно, че мъниците растат и се развиват много добре под топлите грижи както на своите родители, така и на екипа ни.

И, само да вметнем, че това съвсем не е окончателният брой на излюпените соколчета, тъй като в гнездилките в Центъра има яйца, от които, надяваме се, съвсем скоро ще се излюпят още пиленца!