Новини

Лятна Академия „Природа“

Юни 29, 2023
...
Преди дни завърши лятното издание на инициативата Академия „Природа“.

Тя е част от дейностите на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани и финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

Както вече знаете, инициативата цели да намери мотивирани, млади хора от студентските среди, които да подпомогне в бъдещата им професионална реализация. В същото време, тя е свързана с множество дейности по представяне работата на Зелени Балкани и проекта пред студенти от различни университети и специалности.

Ето това ни отведе на брега на морето и сред прекрасната природа на Странджа планина. Там, студенти и преподаватели от Аграрен университет -  Пловдив проведоха теренна практика със специалност „Екология и опазване на околната среда” към  Факултета по Растителна защита и агроекология.

По време на презентациите ни, студентите научиха повече както за вида белошипа ветрушка, така и за уникалната природа на Странджа на чиято територия има множество защитени територии, природен парк и не на последно място защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Пътят към мястото на провеждането на практиката на студентите мина покрай Стара Загора, ето защо не пропуснахме да посетим и Спасителния център на Зелени Балкани. Там студентите се запознаха отблизо с дейностите ни по размножавани и освобождаване в природата на белошипи ветрушки, част от работата по подпомагане на вида в природата.

Благодарим на доц. д-р Т. Билева (катедра АООС) и доц. д-р К. Стоянов (катедра Ботаника и агрометеорология) от Аграрния университет за поканата. За нас бе удоволствие!