Новини

Магаричката Миша и нейната мисия за опазването на белошипите ветрушки!

Март 01, 2021
1
От няколко дни, екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 се увеличи с още един член!
Това е младата магаричка Миша!
Тя ще живее в Центъра за природозащитни дейности в село Левка, където се помещава и първата от десетилетия, създадена благодарение усилията на Зелени Балкани, колония на белошипи ветрушки у нас. Като всички в екипа и Миша си има задача, а именно – да бъде жива косачка.
Изпасвайки тревата около Центъра, тя ще поддържа мястото красиво и без бурени, но това, което е още по-важно – ще осигурява по-добра видимост на ловуващите насекоми белошипки.
Заради все по-застъпеното интензивно земеделие у нас и използването на машини в селското стопанство, ролята на живия впряг все повече изчезва, а с това и такива, типични за селския бит преди само десетилетия у нас гледки, като магаретата. С присъствието си при нас, Миша ще напомня за ония изминали времена, а за най-малките – децата, посетители на Центъра, тя ще бъде жив и много атрактивен експонат!