Новини

Мащабно българско участие по време на международна конференция за белошипата ветрушка в Гърция

Окт. 18, 2023
...
Съвместен екип на Зелени Балкани и представители на два университета от страната – Аграрен Университет Пловдив, и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, взе активно участие в международна конференция посветена на опазването и проучването на белошипата ветрушка. Събитието се проведе в края на миналата седмица на колоритния гръцки остров Лимнос и бе домакинставно от Гръцкото Орнитологично Дружество (HOS Greece) в рамките на проект LIFE FALKON.

На този средиземноморски остров гнезди изолирана популация от редките соколчета, за чието опазване са насочени сериозни усилия от природозащитната общност в южната ни съседка.

В научния форум участваха водещи специалисти и изследователи на белошипата ветрушака от почти всички средиземноморски страни в Европа, сред които Италия, Испания, Португалия, Гърция, както и представители от балканските страни България, Албания, и Босна и Херцеговина. Експерти от водещи университети, научни институции, неправителствени организации и други, представиха своите постижения в проучванията на екологичните и биологични особености на един от най – дребни соколи в Европа.

Екипът на Зелени Балкани представи резултатите от почти 10 годишните усилия на природозащитната организация и нейните партньори (EuroNatur – Германия и DEMA - Испания), благодарение на които, числеността на белошпите ветрушки в България се повиши от 0 гнездящи двойки в началото на настоящото столетие, до над 40 размножаващи се семейства през 2023.

Изключителен интерес сред участниците предизвика и новия тип структури за размножаване, адаптация и освобождаване в природата на редките птици, прилагани в Спасителния Център за диви Животни на Зелени Балкани в Стара Загора, като част от изпълнението на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, осъществяван с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз.

Колегите от Аграрен Университет Пловдив, акцентираха върху изкуствените гнездилки използвани от белошпите ветрушки и особено модела разработен от съвременни материали и технологии съвестно със Зелени Балкани и партньорите от „Хилтоп ЕООД“ гр. Ямбол. Участниците от Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ докладваха за миграцията и поведението на белошипа ветрушка гнездяща в околностите на Бургас, която по време на своите скитания е посетила общо 18 държави в Европа, Африка и Азия.

Българският екип представи общо 5 доклада, посветени на едни от най – редките соколчета в страната, които бяха оценени високо от останалите участници в събитието.

Резултатите от  проекта на Зелени Балкани, бяха допълнени и от други две презентации от гръцките партньори от Университет в Тесалия (University of Thessaly) и Гръцко дружество за опазване на природата (Hellenic Society for the Protection of Nature).

Сред открояващите се теми разисквани по време на научния форум, бяха промените в разпространението на соколчетата в Европа, вероятно причинени от измененията в климата, както и съобщението за неизвестно до момента гнездово находище на вида на територията на Босна и Херцеговина, локализирано от местната орнитологична организация Нашите птици (Ornithological Society ‘Our Birds’).

Екипът на Зелени Балкани благодари на организаторите и домакини на събитието от HOS Greece и CNR-IRSA, Italy за тяхното гостоприемство и ползотворно проведена конференция.