Новини

Международна младежка конференция „Европейски Зелен Пояс – биоразнообразие, култура и история“

Септ. 01, 2021
1
Като част от Инициативата Европейски Зелен Пояс ежегодно се отбелязва Деня на Зеления пояс в периода 18 -24 септември.

Тази година Зелени Балкани съвместно с Исторически Музей Свиленград и неправителствената организация от Турция Association of Back to Nature Youth and Sport Club, организират младежка международна конференция посветена на биоразнообразието, културата и историята в обхвата на Инициативата Европейски Зелен Пояс.

Събитието ще се проведе на 24 - 25.09.2021 година в град Свиленград, в района на Сакар планина, който попада както в Зеления Пояс, така и в европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Територията на Сакар е емблематична за опазването на белошипата ветрушка – изключително рядка птица. Видът наскоро бе възстановен, като гнездящ в България именно в този район, в рамките на проект на Зелени Балкани, изпълняван по Програма LIFE на Европейския Съюз.

Целта на събитието е да представи усилията на млади учени, работещи в обхвата на Европейския Зелен Пояс, по граничните зони на България, Турция и Гърция.
Всеки от участниците ще има възможност да представи резултати от своята работа в областта на биоразнообразието и природата, културата и историята. Конференцията цели да се привлече вниманието на широката общественост към съхранената и неповторима природа, към културата и историята в Европейския Зелен Пояс, да се засили обществената осведоменост и познание относно Зеления Пояс, както да се подобри и трансграничния обмен и сътрудничество, да спомогнем за развитието на културно-историческия, винен и екотуризъм в граничния район.
Конференцията е включена в официалната програма по случай честванията на деня на Свиленград на 5 октомври 2021 година.

Формата на участие включва презентация, както и разширен абстракт за съставяне на издание от представените доклади.

Организаторите имат ограничен бюджет, като поемат разходите по пътуването, настаняването и храната на определен брой участници. В тази връзка кандидатите следва да представят не по-късно от 15.09.2021 година попълнена формата за участие, която се намира ТУК.

Във връзка с епидемичните изисквания свързани с Ковид-19 в България, е възможно конференцията да се проведе он-лайн.
Допълнителна информация за Европейския Зелен Пояс можете да почерпите от ТУК

Денят на Зеления Пояс е международно трансгранично сътрудничеството, което традиционно се чества на тази дата в различни европейски страни. Това са държави, които в недалечното минало са попадали от двете страни на бившата ,,Желязна завеса“ разделяща Европа на два враждуващи блока. Границата, разделяла континента на Източен и Западен и ограничения достъп до района, който произтича от това, са спомогнали в тези територии да се съхранят изключително биоразнообразие и култура. Днес тези територии са обединени в инициативата
Европейският Зелен Пояс и формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до Средиземноморския юг на Европа и Черноморското крайбрежие, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни.