Новини

Зеленият фонд на Гърция финансира дейности на Гръцкото дружество за защита на природата по проект "Живот за белошипата ветрушка"

Ноем. 21, 2022
1
Зеленият фонд с Решение на Управителния съвет 242.4/2022/29.06.2022 г. съфинансира проект "Живот за белошипата ветрушка" (LIFE19 NAT/BG/001017) за 2022 г. Гръцкото дружество за защита на природата ще получи средствата от фонда, като партньор по проекта, финансиран от проглама LIFE на европейския съюз.

Общата сума на допълнителното съфинансиране е 10 000 евро и ще подпомогне изпълнението на дейностите по проекта.

Зеленият фонд е публично юридическо лице, свързано с Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция. Създаването му (Закон 3889/2010) позволява широко разпределение на средства (идващи от екологични данъци, такси за екологични щети и др.) към целеви програми за опазване на околната среда. Той използва зелени ресурси чрез програми за финансиране на действия за защита, надграждане и подобряване на околната среда.