Новини

На 5-ти юни - Световния ден на околната среда, ученици от СОУ ,,Васил Левски" гр. Карлово посетиха Оживялата изложба на Зелени Балкани

Юни 08, 2023
1
Учениците от 5 клас и техните преподаватели се запознаха с Изложбата, представена  от Зелени Балкани в рамките на проект  „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван по Програма LIFE на ЕС. 

В  „Патевата мааза“ част от Архитектурен туристически комплекс „Старинно Карлово“, където е експонирана изложбата, децата научиха повече подробности за белошипата ветрушка, царския орел и други редки и застрашени птици. 

Тези защитени видове са характерни за района на защитена зона ,,Средна гора", част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и НП ,,Централен Балкан". Изложбата се радва на интерес сред децата и учителите от града, като по-рано през този месец и учениците от 8-мите класове, общо над 120 деца от същото училище посетиха събитието. 

Гостите и жителите на града ще могат да се запознаят с експонатите от Изложбата до края на месец юни.