Новини

Над 200 посетители се включиха в инициатива на Зелени Балкани и Ваканционно селище Санта Марина

Авг. 20, 2021
1
На 18 август на Марина бийч бар екипът на Зелени Балкани представи част от природозащитните си дейности!

Посетителите имаха възможност да се запознаят с три акцента от разнородните дейности на Зелени Балкани - ,,Оживялата изложба“, Интерактивната инсталация за проблема със замърсяването на Черно море с отпадъци и Спасителния център за диви животни, в лицето на керкенезчето Владко и горската улуличка Чара!

,,Оживялата изложба“ е посветена на Международната инициатива Европейски Зелен пояс. Изложбата представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция. Макетите на белошипата ветрушка, царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и гривеста рибарка са в реален размер, и оцветяване, и са ръчно изработени авторски скулптури. За тяхното изработване са използвани само изкуствени материали, без да пострада нито един жив екземпляр. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания. Ключово място в изложбата заема белошипата ветрушка, рядък вид птица който е възстановен в България от Зелени Балкани в рамките на Проект по Програма LIFE на ЕС.

Интерактивната инсталация за проблема със замърсяването на Черно море с отпадъци се състои от два макета на обикновен делфин и съдържа богата информация за Черно море и неговите обитатели, но също така и за глобалния проблем със замърсяването с отпадъци. Посетителите се запознаха с видовете делфини, които се срещат в Черно море, със звуците, които те издават, но и с тревожната информация за степента на замърсяване с отпадъци на влажните зони.


А, както винаги, най-много внимание от всички над 200 посетители получиха керкенезчето Владко и горската улулица Чара, които всеки един можеше да погали и снима. Те са пациенти на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани - птици с трайни увреждания, лекувани в Центъра, които не могат да бъдат пуснати на свобода.

Радваме се, че събитието привлече толкова много посетители, като след българите, най-многобройни бяха гостите от Русия и Украйна!
 
За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org