Новини

Наградихме най-активните доброволци за 2022ра сред студентите на Тракийския университет!

Дек. 07, 2022
1
На специално организирана от Тракийския университет церемония, посветена на годишните награди за изявени студенти на университета за 2022ра, екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 награди петима студенти от Ветеринарномедицинския факултет на университета.

Студентите са най-активните доброволци на Спасителния център, участвали в различни акции както в клиниката, така и на терен през цялата, отминаваща, вече, година. Те бяха и част от инициативата „Академия Природа“  на проект „Живот за белошипата ветрушка“, целяща откриване и подпомагане на студенти със специални интереси в областта на опазването на околната среда и дейностите, свързани с това

Отдавайки от времето и енергията си в помощ на ранената дива природа, тези млади хора са пример за десетки други, посочвайки им пътя на доброволчеството и позитивите в професионална, и чисто човешка посока, които то води със себе си.