Новини

Натура 2000 в Белозем

Май 17, 2022
1
На 14 май се проведе за XVI-та поредна година Фестивала на белия щъркел в с. Белозем, на който ние от Зелени Балкани сме съорганизатори. Отбелязохме Деня на Натура 2000 заедно с всички участници на фестивала. 

Фестивалът се провежда от 2005 г., когато немската фондация „ЕВРОНАТУР” обяви Белозем за Европейско село на Белия щъркел. Основната цел на мероприятието е да популяризира идеята за възможното хармонично съжителство на хората с дивата природа и да привлече повече туристи към този живописен край.

Гостите на фестивала имаха възможност да наблюдават в парка на "Белия щъркел" 22 щъркелови гнезда, разположени на покрива на ОУ „Гео Милев“ с помощта на зрителна тръба. Запознахме ги с важността на европейската екологична мрежа "Натура 2000", която тази година има рожден ден и става на 30 години. С помощта на интерактивни пъзели разбраха повече за гривестите рибарки, лешоядите, белошипите ветрушки, прилепите, китоподобните в България, ловния сокол и още много други защитени видове птици, обект на опазване от мрежата "Натура 2000".

Официални гости на събитието бяха госпожа Валерия Фол и кметът на община Раковски.

В дейностите на Зелени Балкани участие взеха проектите: