Новини

Нова колония на белошипи ветрушки бе потвърдена в околностите на Спасителния център на Зелени Балкани

Апр. 26, 2021
1
Тази пролет екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изброи между 4 и 5 „диви“ двойки белошипи ветрушки в небето на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани!

„Тази бройка, категорично доказва наличието на стабилна колония, нещо, с което за първа година можем да се похвалим, след като две години подред освобождаваме белошипи ветрушки в района!

Тези от птиците, които успяхме да идентифицираме, благодарение на пръстена с който са маркирани, са излюпени във волиерите на Центъра и освободени през 2020 и 2019 година!

Това е третата доказано съществуваща колония белошипи ветрушки от началото на работата на Зелени Балкани по завръщане на вида у нас, започнала преди около осем години и първата, открита в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017. Другите две колонии, известни в България от преди  се намират  село Левка, част от защитена зона от НАТУРА 2000 ,,Сакар“ и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД !

За новосформираните  двойки, екипът ни профилактира и поправи съществуващите в Спасителния център гнездови платформи, като се надяваме те да станат дом на бъдещите птичи семейства!

Откриването на нова колония на вида у нас е значимо събитие, доказващо ефективността на усилията ни за работа по вида! Така в Спасителния център освен на затворено, вече се размножават и редки видове в естествената им среда!  Екипът на Зелени Балкани ще продължи да наблюдава небето над Спасителния център и околността в търсене на нови двойки от соколчентата!