Новини

Нови приятели на белошипите ветрушки!

Фев. 23, 2024
...
Екипът на Accedia е сред най-новите приятели на белошипите ветрушки.

В края на 2023 година с нас се свърза представител на фирмата, който изказа желанието на служителите й да подкрепят значима природозащитна кауза.
А какво по-значимо от завръщането на изчезнал вид, нали?

Ето защо представихме на нашите бъдещи приятели дългогодишните ни усилия и резултати ни по завръщането на белошипата ветрушка в България и работата но по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, и предложихме тази наша инициатива за кауза на тяхната дарителска кампания.
Получаването на дарението съвпадна с пристигането на първата завърнала се от миграция белошипка тази година.

Така, помощта от служителите на Accedia идва тъкмо на време, за да можем да осигурим на изтощените от път соколчета прясна и качествена храна, с която да възстановят силите си преди настъпването на размножителния сезон.