Новини

Още 10 нови изкуствени гнезда за белошипите ветрушки в колонията на вида в сакарското село Левка

Апр. 03, 2023
...
10 нови гнездови платформи очакват своите обитатели, белошипите ветрушки, в района на колонията на вида в сакарското село Левка.

Те са „подобрен модел“ на гнездилките, които до момента приютяват белошипските семейства в района.

Изработени са не без напътствията на нашата колежка Стиляна Янева, чиято дисертация е насочена именно към изкуствените гнездилки използвани за белошипите ветрушки у нас.

Новите бъдещи домове на белошипките са направени така, че максимално да предотвратяват нападение от хищници и конкурентни видове, да поддържат оптимална температура и вентилация в гнездовите камери и да предоставят изолация от влага.

Всички 10 гнездилки са изработени безвъзмездно от нашите приятели от „Хилтоп ЕООД“ – Ямбол, които, заедно с екипа и доброволците на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 , изпълняван от Зелени Балкани, с финансовата помощ на програма LIFE на ЕС, помогнаха и при монтирането им в района на Левка.

Огромна бе радостта ни, когато, още на другия ден след поставянето им, част от новите гниздилки бяха заето от своите бъдещи обитатели – белошипите ветрушки!