Новини

Освободихме първите белошипи ветрушки за тази година

Юни 14, 2022
1
Пилетата, общо 22 на брой, 16 от които излюпени във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани, отпътуваха в края на отминалата седмица за адаптационните волиери на Центърът за природозащитни дейности на организацията, в село Левка.

5 от белошипките, пък, са дарение от зоопарк София, където са се излюпили по-рано през годината, а 1 е спасено от екипа на Зелени Балкани същата тази колония в село Левка, където предстои да бъдат освободени малките. Преди настаняването им в адаптационната волиера, всички птици бяха маркирани с пръстени.  Те ще ни помогнат в последващото проследяване на малките в природата.

Дейността е част от работата на екипа ни по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС и цели подпомагането на съществуващата вече колония на вида в Сакар.

Припомняме, че благодарение на усилията на екипа ни, видът бе завърнат в природата на България, а първата създадена колония бе именно в Левка.

И така, началото на освобождаването на птици за тази година е вече факт. Разбира се, то ще стане малко по-късно, когато малките отраснат в адаптационните волиери и станат достатъчно самостоятелни за живот в природата. А, до тогава, екипът на Зелени Балкани ще се грижи за тях, като ги храни и наблюдава ежедневно.