Новини

Отбелязахме Международния ден на птиците съвместно с Район Южен на Община Пловдив

Апр. 01, 2024
...
Кмета на Район Южен г-н Атанас Кунчев, неговия заместник г-жа Петя Петкова, както и зам. кмета по „Екология и здравеопазване“ на община Пловдив г-н Иван Стоянов, бяха сред официалните присъстващи на събитието, не само като домакини, а и като инициатори на Празника! 

Международния ден на птиците по традиция се отбелязва на 1 април, като една от най – ранните дати в природозащитния календар! Още през 1906 г., във Франция според Конвенцията за защита на редките птици е взето решение за честване на тази дата, като част от усилията за популяризирането и опазването на птиците. От Зелени Балкани подчертават, че макар и в градски условия, в Пловдив могат да се срещнат редица видове защитени птици. Освен водолюбивите видове в река Марица, в парковете на града и междублоковите пространства могат да бъдат наблюдавани разнообразни представители на птичия свят. Горска ушата сова, чухал, кълвачи, пойни птици, дори чайки, и много други видове съжителстват с хората в града под Тепетата. В древния град и неговите околности са регистрирани по - вече от половината видови птици, от общо над 410 представители на птиците наблюдавани в България.  

В тази връзка на 31-ви март, макар и с ден по – рано, за да се използва прекрасния почивен ден,  екипа на Зелени Балкани съвместно с администрацията на Район Южен на Община Пловдив, организира своеобразен птичи празник в парк „Белите брези“. В събитието се включиха над 300 деца, техните родители и близки, и дори гости на града. За малките ,,орнитолози“ бяха организирани различни образователни и информационни дейности посветени на пернатите обитатели на нашата природа. Картонени фигурки на птици, значки, рисунки с тебешир, наблюдение на птичите обитатели на парка със специализирани зрителни уреди и много други интересни занимания за децата, бяха подготвени от организаторите на Празника. Една удивителна атракция за посетителите бе и мешелова Хари, който е един от пациентите на Спасителния Център за Диви Животни на зелени Балкани. Хари и още няколко от птиците в Центъра са със специална мисия, те са обучени да се появяват на публични места и да ,,разказват“ на хората за съдбата на птиците пострадали от необмислена човешка дейност. Макар и да е от вид , не типичен за страната ни мишелова на Харис (биологичния вид към който принадлежи Хари) прикова вниманието на участниците в празника. И не на последно място, организаторите на събитието представиха и „Оживялата изложба“, съставена от  макети на различни световно защитени птици в реален размер и оцветяване, които могат да бъдат наблюдавани в различни части на България! Като част от нея са представени и белошипите ветрушки, които до средата на миналия век са гнездили по тепетата на Пловдив, и към които са насочени дейностите по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на програма LIFE на ЕС.  

По време на събитието бяха представени и дейностите на Зелени Балкани в  Европейския консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура за биоразнообразие и екосистемни услуги – „LifeWatch ERIC“ (European Research Infrastructure Consortium), които се изпълняват в партньорство с Аграрен Университет- Пловдив  и други научноизследователски институции  в България.

Снимки©: Георги Стоянов, Зелени Балкани

Контакти от страна на Зелени Балкани:
Градимир Градев, моб. тел. +359887210094