Новини

Отбелязваме денят на околната среда!

Юни 06, 2024
...
Катедра „Агроеколотия и опазване на околната среда“ при Аграрен университет, Пловдив, съвместно с РИОСВ Пловдив, LifeWatch ERIC и Зелени Балкани ви канят на  отбелязването на Световния ден на околната среда!

Събитието ще се проведе  на 07.06.2024 от 10:00 часа в Аграрен университет, Пловдив – Нова сграда.

Предвидили сме различни инициативи, сред които е и „Нарисувай ми … ветрушка“, където децата от, IVб клас СУ ,,Свети Софроний Врачански”, класен ръководител г-жа Теодора Халачева ще рисуват върху специално подготвени за целта тениски, предоставени от проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с финансовата помощ на програма LIFE на ЕС!

Посетителите на събитието ще могат да се насладят, също, и на ,,Оживялата изложба“, включваща макети в реален размер и оцветяване на редки, и защитени видове птици.

Световният ден на околната среда се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия, свързани с опазването на околната среда.

Тази година  фокусът е върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”