Новини

Оживялата изложба бе представена пред участници в международна среща

Дек. 02, 2021
1
Царският орел, гривестата рибарка, малкият корморан и останалите представители на „Оживялата изложба“ бяха представени пред управителния комитет на проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн”.

Акцент в посещението на експертната група в ПланетУм, Бургас, където в момента се намира изложбата, бе белошипата ветрушка. Екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани разказа на гостите от Гърция и Турция за работата ни по възстановяване на вида в България. Гостите научиха любопитни подробности за вида, както и че, в непосредствена близост до тях, на територията на Лукойл Нефтохим Бургас се намира една от едва трите колонии на птицата у нас.

,,Оживялата изложба“ е посветена на Международната инициатива Европейски Зелен пояс, популяризираща усилията за опазването редките птици, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави - България, Гърция и Турция. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици като царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и речна рибарка. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания.