Новини

Първи новини от размножителния сезон на колонията белошипи ветрушки в сакарското село Левка!

Апр. 29, 2021
1
Тези дни имаме още страхотни новини, този път от белошипите ветрушки в колонията в сакарското село Левка!

Там, теренният екип на проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани съобщи, че към момента в 4 от гнездилките, снабдени с камери за видеонаблюдение, има снесени общо 5 яйца!
Внимателното наблюдение на птиците, посещаващи гнездилките, за сега, установи, че вероятно двойките са 3, като една от тях снася в две гнезда едновременно!

Работата ни на терен продължава! Тепърва там  ще се случват страхотни неща, за които ние, естествено, своевременно ще ви информираме!