Новини

По инициатива на Вюрт Електроник ИБГ БГ ЕООД в Белозем, Зелени Балкани представи опазването на белите щъркели и техните местообитания

Дек. 08, 2022
1
В края на миналия месец в село Белозем, Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД организира работна среща на специалистите от „Клуба по безопасност и здраве при работа“ гр. Пловдив.

Предвид, че село Белозем е част от международна инициатива ,,Европейско село на белия щъркел” организаторите на събитието отправиха покана към Зелени Балкани да представи пред участниците дейностите за опазването на белите щъркели и техните местообитания.

Пред малък водоем в покрайнините на селото, Градимир Градев, ръководител проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС,, разказа пред участниците за белите щъркели и техните ключови местообитания – ливади, пасища, влажни зони и оризищата разположени в околностите. От Зелени Балкани представиха и партньорството между, природозащитниците, ловната дружинка в Белозем и общинската администрация в Раковски, благодарение на което във водоема са заселени множество зеленоглави патици. Въпреки че това e вид, типичен ловен обект, ловците от селото са ограничили лова, с цел да се подпомогне адаптирането на патиците и тяхното поетапно заемане на гнездови територии в района.

Осигуреното спокойствие привлича и други пернати обитатели – защитени видове, като чапли, малки корморани, лебеди и др., а цялото това оживление се превръща в атракция за местните жители като място за отдих и разходка сред природата. Съвсем на скоро от Вюрт Електроник в Белозем, поставиха и нови информационни табели около водоема, които представят пред посетителите разнообразието от защитени видове в района.

Водоемът и неговите околности са  обект и на други природозащитни инициативи, подобно на залесяването което по рано през годината Зелени Балкани организира съвместно с Катедрата по протетична дентална медицина – МУ-Пловдив.