Новини

По случай 40-та годишнина на Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрен университет Пловдив, Зелени Балкани получи благодарствена грамота и плакет

Май 16, 2023
...
Факултетът по растителна защита и агроекология тържествено отбеляза своята 40-та годишнина на специална церемония на 12.05, която се проведе в Аулата на Университета.

Празничното събитие събра бивши и настоящи преподаватели и възпитаници, партньори от научни, образователни и държавни институции и агробизнеса. Серия от тържествени изказвания и приветствия бяха поднесени от настоящето ръководство както на университета така и на факултета.

Своите спомени и вълнения споделиха и бивши преподаватели, ръководители и деятели на висшето учебно заведение, сред които и министри в различни правителства на България.
Тържествени слова изказаха и бивши студенти и докторанти от факултета, успешно реализирали се в своята сфера на работа. Представена бе и книга на факултета, издадена по случай годишнината, в която бе отразен и приноса на  няколко негови възпитаници, членове на Зелени Балкани.

В знак на благодарност и признателност за труда и подкрепата им през годините, почетни знаци бяха връчени на специалните гости от преподавателския екип, бизнес и НПО партньорите, научните и държавни институции.

Благодарствена грамота и плакет бяха връчени и на Зелени Балкани лично от декана на факултета проф. д-р Вили Харизанова.

Сред научно – образователните институции, Факултетът по растителна защита и агроекология на Аграрен университет Пловдив, е един от ключовите партньори на Зелени Балкани. Двете организации си партнират различни направления сред които – работа по международни и национални научно изследователски проекти; съвместно разработване на докторски дисертации, дипломни работи и курсови проекти; провеждане на теренни и обучителни дейности, студентски практики и други извън аудиторни заетости.

Важно място в тези партньорства заема и проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. Като част от специализираната дейност на проекта - Академия „Природа“, студенти от различни специалности редовно се включват в дейностите на Зелени Балкани, като работа на терен, участие в конференции, семинари и работни срещи и др.