Новини

Появиха се първите бебета белошипи ветрушки за този размножителен сезон!

Май 16, 2023
...
Днес, в един и същи ден, в гнездовите платформи на  две двойки белошипи ветрушки от колонията на вида в Спасителния център на Зелени Балкани се излюпиха бебета!

Това са първите белошипски мъници за този размножителен сезон не само в колонията на вида във волиерите на Центъра, но и от всички, наблюдавани от нас двойки, включително и на дивите.
Излюпените мъници са общо 4 – по две във всяка гнездилка! 

По данни на екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани, финансиран от програма LIFE на ЕС, към момента в Центъра има сформирани, общо 24 двойки от вида, които имат над 100 яйца.

Припомняме, че целта на отглеждането на птици на „закрито“ и тяхното размножаване е подсилване на дивата популация на белошипите ветрушки, която бе възстановена от Зелени Балкани, след десетилетия отсъствие от нашата природа!

И така, размножителния сезон за дребните соколчета е вече в разгара си! Надяваме се тази година да имаме много излюпени малки, които в края на лятото да летят свободно в небето на България!