Новини

Представихме Деня на „Европейския зелен пояс“ 2021 по време на Консервационна бригада „Поморийско езеро 2021“

Септ. 15, 2021
1
Събитието бе гост на Консервационна бригада „Поморийско езеро 2021“, чиито участници с любопитство изслушаха презентациите и се запознаха с инициативата „Европейски Зелен Пояс“.

Презентаторите в събитието бяха представители от България от страна на Зелени Балкани, и Турция, в лицето на нашите партньори от Association of Back to Nature Youth and Sport Club. Те представиха проучвания и дейности, свързани със защита на богатото биологично разнообразие на териториите включени в „Европейския зелен пояс“.  В детайли бяха представени дейностите  на партньорите ни за опазването на царския орел в граничните района на съседната държава.

Особено внимание отделихме на белошипата витрушка – вид, който благодарение на усилията на Зелени Балкани успяхме да завърнем обратно в природата след десетилетия отсъствие и за чието опазване продължаваме да работим и в момента.

Вторият ден от конференцията бе на терен, а участниците в дейността имаха възможност нагледно да се запознаят с богатото биологично разнообразие на Поморийско езеро, както и да дискутират върху заплахите за него и начините по които те могат да бъдат преодолени!

Европейски Зелен Пояс - Установено е, че в граничните райони на редица държави попадащи от двете страни на т.нар. ,,Желязна завеса“ от недалечното минало, съществуват огромни територии със съхранена природа и биоразнообразие. Поради ограничения достъп до тези райони, строгия контрол, а не рядко и географската изолираност на граничните територии, те са опазили ключови местообитания, редки и защитени видове и неповторими пейзажи. Тези райони са обединени в инициативата Европейски Зелен Пояс. Той формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север, до Адриатическо и Черно море в югоизточна Европа.