Новини

Представихме дейностите по опазване на белошипата ветрушка по време на международната конференция "Agriculture for Life, Life for Agriculture"

Юли 04, 2023
...
В началото на юни представители на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на ЕС представиха част от резултатите постигнати от екипа, по време на международната конференция  "Agriculture for Life, Life for Agriculture".

Научният форум бе организиран и домакинстван от University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV Bucharest).

От страна на България в събитието участваха представители на различни Университети, Институти, БАН и други научни организации, а на международно ниво се включиха представители на десетки държави от поне три различни континента.

Освен за материалите свързани с опазването и проучването на белошипите ветрушки, екипа на Зелени Балкани и Спасителния център за диви животни, допринесе за докладването, и на няколко други различни теми. В сътрудничество с катедрите по ,,Агроекология и опазване на околната среда“ и ,,Животновъдни науки" на Аграрен университет – Пловдив, както и ,,Частно животновъдство“ и ,,Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ на Тракийския Университет – Стара Загора, колегите представиха проучвания посветени на белия щъркел, каракачанските коне, и някои съвременни методи за тяхното изследване.

Част от разработките са проведени съвместно с участници в проекти по НП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ изпълнявани в двата университета.