Новини

Представители на турския зоопарк Ескишехир на гости на Зелени Балкани!

Фев. 02, 2024
...
През изминалата седмица екипът на Зелени Балкани беше посетен от представители на зоопарка в турския град Ескишехир.

Колегите дойдоха при нас на тридневно обучение, в рамките на което посетиха Спасителния център за диви животни, работата ни на терен, където съвместно с нашите партньори от БДЗП работим за опазването и подсилването на популацията на египетския лешояд, както и зоопарк Стара Загора.

По време на посещението им при нас, турските ни колеги се интересуваха от приемът, лечението , рехабилитацията и методите на реинтродукция на видове, които екипът ни изпълнява, защита на местообитания и работа с местните общности в и извън защитени територии, както и по територията на Зеления пояс, обхващаща земи от двете страни на границата ни.

Бяха засегнати видове, като белошипата ветрушка, царският орел, различните видове лешояди с акцент египетския.

Екипът на Зелени Балкани винаги се радва да сподели знанията и уменията си с колеги, както и да обмени опит в работата си и природозащитната си кауза.