Новини

Предварителни резултати по отношение на колониите на Белошипите ветрушки в двата проектни района в Гърция

Юли 16, 2021
1
В контекста на действие A.5 „Оценка на колониите на Белошипите ветрушки, идентифициране на подходящи места за гнездене и важни точки за концентрация на видове в Северна Гърция“ на проекта Живот за Белошипата ветрушка, екипът по проекта в Гърция (HSPN, Университета на Тесалия и орнитолог) извършиха проучвания в зоните на проекта между 20 и 29 юни 2021 г. Посетените зони включват Антофито (SPA PERIOCHI ANTHOFYTOU GR1230006) и езерото Пикролимни (SPA LIMNI PIKROLIMNI - XILOKERATEA GR1230004) в Килкис, Централна Македония, както и Северен Еврос и Ардас (SPA KOILADA ERYTHROPOTAMOU: ASVESTADES, KOUFOVOUNO, VRYSIKA GR1110011) в Тракия.
 
Беше извършено преброяване на популацията на Белошипата ветрушка в 56 села и бърза оценка на популацията в 9 други села. Бяха оценени и местообитанията за хранене около селата и наличието на места за гнездене на сгради в селата.
 
Предварителните резултати бяха окуражаващи за видовете в района на Килкис, тъй като в 6 от 12 села бяха регистрирани колонии и в някои села бяха открити добри до отлични местообитания както и добри до много добри места за гнездене.
 
От друга страна, предварителните резултати в областите Еврос и Ардас бяха по-малко положителни, но научно важни. Установено беше, че видът присъства само в известната колония Орестиада и отсъства от всички останали 43 села, изследвани в района. В някои населени места са открити подходящи места, но хранителното местообитание беше оценено като умерено или неподходящо.
 
Събраните данни трябва да бъдат анализирани във връзка с допълнителни външни измервания по отношение на местообитанието, за да се направят окончателни заключения.