Новини

Премина поредната среща на партньорите по проект "Живот за белошипата ветрушка"

Май 14, 2022
1
Преди броени дни, премина поредната среща на партньорите по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017.

Тя се състоя в България, в рамките на няколко дни, в които участниците от Гръцко дружество за защита на природата – Гърция; Университета в Тесалия (Лаборатория по управление на  екосистемата и на биологичното разнообразие) – Гърция и Зелени Балкани, посетиха центъра за природозащитни дейности в село Левка и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

По време на срещите и разговорите на екипа бяха засегнати теми, като започналия размножителен сезон на белошипите ветрушки, бъдещите планове за работа на терен, както и бяха набелязани стъпките за събитията, свързани с отбелязването на 30 години LIFE и NATURA 2000.

По време на срещата се състоя и регулярната проверка на мотинора на проекта, от страна на програма LIFE, пред който бяха представени досегашните резултати от работата ни.