Новини

Приключи проверката на всички изкуствени гнездилки на белошипи ветрушки в района на свиленградското село Левка

Май 23, 2022
1
21 май, денят на Натура 2000 и 30 годишнината от създаването на програма LIFE на Европейския съюз, екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 отбеляза с работа на терен.

В рамките на един ден, благодарение и на помощта на нашите доброволци, проверихме всички, над  60 гнездилки за белошипи ветрушки в района на село Левка, което освен че е дом на първата в България колония на белошипи ветрушки от десетилетия насам, е и част от Натура 200 зона Сакар.

Проверките се правят всеки размножителен сезон, с цел да се проследи заетостта на гнездовите платформи и така да определим ефективността на метода.

За наше щастие, голяма част от проверените гнезда бяха заети, но за съжаление не всички от целевия за екипа ни вид – белошипи ветрушки.