Новини

Природен парк Странджа дава трибуна на две изложби на Зелени Балкани

Авг. 17, 2021
1
Този август Информационно посетителски център "Приморска Странджа" на ДПП „Странджа” в град Ахтопол ще покаже две изложби на Зелени Балкани.

Очакваме ви на 19. 08.2021 от 11,00 часа на официалното откриване, което ще се състои в залата на ИПЦ „Приморска Странджа“.

,,Оживялата изложба“ е посветена на Международната инициатива Европейски Зелен пояс. Изложбата представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция. Макетите на белошипата ветрушка, царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и гривеста рибарка са в реален размер, и оцветяване, и са ръчно изработени авторски скулптури. За тяхното изработване са използвани само изкуствени материали, без да пострада нито един жив екземпляр. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания. Ключово място в изложбата заема белошипата ветрушка, рядък вид птица който е възстановен в България от Зелени Балкани в рамките на Проект по Програма LIFE на ЕС.

Европейски Зелен Пояс - Установено е, че в граничните райони на редица държави попадащи от двете страни на т.нар. ,,Желязна завеса“ от недалечното минало, съществуват огромни територии със съхранена природа и биоразнообразие. Поради ограничения достъп до тези райони, строгия контрол, а не рядко и географската изолираност на граничните територии, те са опазили ключови местообитания, редки и защитени видове и неповторими пейзажи. Тези райони са обединени в инициативата Европейски Зелен Пояс. Той формира 12.500 км. дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север, до Адриатическо и Черно море в югоизточна Европа. На територията на Зеления пояс попада и  цялата  територията на нашите домакини –  Природен парк „Странджа“.

Втората част от експозицията е „Интерактивната инсталация за проблема със замърсяването на Черно море с отпадъци“ и представя два макета на обикновен делфин. Макетите са в реален размер и оцветяване, и са изработка, детайлно разкриваща на зрителите уникалната природа и анатомия на тези красиви животни. А, примери с различни видове отпадъци разкриват пред посетителите, каква потенциална заплаха представляват те за живота на морските бозайници!   
Експозицията представлява прекрасна възможност да съчетаете полезното с приятното, съчетавайки лятната си почивка на море с възможността да научите нещо ново за природата, която ни заобикаля и предизвикателствата за оцеляване, пред които са подставени дивите животни.
 
За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org