Новини

Природозащитната идея на сцената на Узана поляна фест 2021

Юли 28, 2021
1
Географският център на България Узана отново се превърна в център на екологични идеи и природозащитни каузи.

Зелени Балкани получиха възможността да запознаят широката публика, изпълнила поляните на Узана, със своите дейности по опазване на редките и застрашени видове от българската фауна, както и техните ценни местообитания, част от които попадат в Натура 2000. Презентирани бяха актуалните проекти на сдружението и някои по-значими резултати от извършените в миналото дейности.

Спасителния център за диви животни оживи атмосферата с присъствието на част от птиците, отглеждани в посетителския кът, които вече веднъж свикнали с човешкото присъствие, са неразделна част от образователните ни дейности. Освен това избрахме живописната планинска местност за мястото, на което пет млади керкенеза, спасени от дивата природа още в бебешка възраст, ще направят първия си полет на свобода.

В замяна на любопитството и интересът към нашите дейности, посетителите на фестивала получиха дипляни, стикери, плакати, детски книжки, настолни игри, значки и куп други информационни материали. На разположение на децата бяха и два пъзела с факти за лешоядите, а успешно справилите се с предизвикателството получиха награда и се снимаха с макетите на черен и белоглав лешояд, представящ реалния размер на птиците. Интерес за децата още представляваше и макета на червеногуша гъска, с помощта на който разказахме малко повече за този ценен и рядък вид, прелитащ близо 8000 км, за да стигне до зимните си гнездовища.

Благодарим на община Габрово за възможността да бъдем част от Узана поляна фест 2021г.