Новини

Проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 бе представен по време на международната Конференция BESTbelt 2022

Ноем. 08, 2022
...
Конференция BESTbelt 2022 е посветена на международната инициатива Европейски Зелен Пояс и се проведе в град Улцин, Черна Гора в периода 01 – 05.11.2022 година.

В събитието участваха представители на 24 различни държави членове на Асоциация Европейски Зелен Пояс разположени по цялото протежение на Зеления пояс - бившата Желязна завеса от Баренцово море на север, до Адриатическо и Черно море в югоизточна Европа. Конференцията бе част от проект BESTbelt, финансиран от Европейския Съюз.

От страна на Зелени Балкани бе представен проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, който се изпълнява с подкрепата на Програма LIFE на Европийския Съюз. Проектът на Зелени Балкани е един от успешните природозащитни проекти, приложени на територията на Зеления пояс, в неговата Балканска част и по конкретно района на НАТУРА 2000 зоната ,,Сакар“ в граничния район на България и Турция.

В събитието участваха и представители на други проекти по Програма LIFE на ЕС, като - DRAVA LIFE и LIFE for MIRES, с които екипа на Зелени Балкани обмени опит по текущото изпълнение на проектите.
 
Домакините на Конференцията от EuroNatur – Германия и CZIP – Черна Гора, организираха за участниците и посещение на солниците до град Улцин, които са едни от най – значимите влажни зони за мигриращите птици по Адриатическото крайбрежие.