Новини

Проект Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 – гост на две събития през отминалата седмица!

Март 22, 2021
1
Отминалата седмица бе богата на събития за проект Живот за белошипата ветрушка"  LIFE19 NAT/BG/001017  на Зелени Балкани!

Първо бяхме гости на тематична изложба за река Марица, чийто идеен проект е на Регионалния природонаучен музей – Пловдив. Изложбата се състоя в Арт галерия Свиленград, в партньорство между Исторически музей – Свиленград и СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“. Тя има за цел да покаже връзката на хората с река Марица, какви са проблемите, пред които сме изправени в момента и защо си заслужава да работим за опазването на здравето на речната екосистема. Пред гостите -  официални лица от региона, медии и ученици, екипът на Зелени Балкани разказа за белошипата ветрушка и дейностите си по запазване на вида в района.

Второто събитие, отново изложба, се състоя в Пловдив. Този път проектът бе част от представянето на „Оживялата изложба“, в чиито експонати, наред с малкия корморан, царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и гривестата рибарка са и белошипите ветрушки. Събитието бе организирано в навечерието на двата много значими дни за опазването на околната среда - Световният ден на горите 21 март и Световният ден на водата 22 март, а домакин този път беше Регионалния природонаучен музей Пловдив. Малчуганите, посетители на събитието,  имаха възможността да участват и в ателие за оцветяване на белошипи ветрушки, като използват за модел реалистични макети на мъжка и женска птица, предоставени от Зелени Балкани. Макетите от изложбата ще останат в музея до 21.04.2021 и ще могат да бъдат видени като част от Експозицията.