Новини

Проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 въвежда нов метод за освобождаване на птиците!

Апр. 15, 2021
1
В рамките на дейностите по подпомагането на вида у нас, екипът на проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 приложи нов, не използван в България, метод за освобождаване на соколчетата.

Методът, в рамките на който се освобождават презимували, а не млади птици, бе заимстван от наши италиански колеги, но допълнен от нас, като за целта използвахме вместо стационарна, преместваема адаптационна волиера.

Птиците, които настанихме във волиерата, позиционирана в момента около колонията на вида в сакарското село Левка, са 26 и са излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани или такива, спасени от същата тази колония миналата година.

Всички те са изкарали първата почти една година от живота си в специална волиера в Центъра, снабдена с макети на различни видове изкуствени гнездилки, поставяни от екипа ни в местата, обитавани от колониите на вида у нас. Така, младите соколчета опознаха бъдещите си домове!

Преди да бъдат транспортирани, птиците бяха прегледани и обезпаразитени от ветеринарните лекари на Спасителния център. В акцията участваха и студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет, стипендианти в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд.

И така, 26 ветрушки вече поеха по пътя към свободата. След като живеят определено време в адаптационната волиера, птиците ще бъдат освободени, а екипът ни ще следи тяхното поведение, благодарение на поставените им маркировъчни пръстени.