Новини

Проект „Живот за белошипата ветрушка“ се среща с проект „LIFE FALCON“

Апр. 14, 2021
...
Гръцкото дружество за защита на природата, Университетът в Тесалия и Гръцкото орнитологично дружество се срещнаха онлайн, за да обсъдят общата си цел, а именно -  подобряването на природозащитния статус на белошипата ветрушката (Falco naumanni).

Общо осем представители от трите институции се присъединиха към оживената дискусия за дейностите на всеки проект, което подготви почвата за по-нататъшно им съвместно сътрудничество.
В рамките на срещата бяха проведени дискусии за два, действащи в момента, проекта за вида!
 
Проектът „ Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017“, координиран от Зелените Балкани, има за цел да подобри природозащитния статус на белошипата ветрушка в България и Гърция, както и в Югоизточните Балкани.

Проектът LIFE FALKON, координиран от CNR-IRSA, е насочен към популацията на същия вид в Централна и Източна Европа, като подобрява състоянието на опазване на италианските и гръцките популации. И двата проекта имат специфични целеви райони в Гърция и въпреки че те се различават помежду си, дейностите, провеждани по всеки един от тях, в крайна сметка ще подпомогнат колониите на ветрушките в страната.

Проектът LIFE FALKON инициира своите дейности през 2018 г., докато „ Живот за белошипата ветрушка “ започна през 2019 г. Тази едногодишна разлика ни дава възможност да придобием знания от опита на Гръцкото орнитологично общество, докато в същото време общата цел ни позволява да създадем съюз за бъдещите дейности, които ще предприемат и трите институции. Защото заедно ставаме по-силни!