Новини

Проект Живот за белошипата ветрушка търси своите „зелени“ фермери

Март 17, 2022
1
Екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 на Зелени Балкани отправя покана към фермери и земеделски производители, да се включат в инициативата „Зелен фермер“.

Тя е част от дейностите по проекта, целяща намиране на приятели на дивите животни след широк кръг от обществото.

Земеделските производители и фермерите са важна група, от която пряко зависи опазването на дивата природа, в това число и рядката все още у нас белошипа ветрушка. Много от тях в дейността си използват различни агро-екологични мерки и/или пряко допринасят за запазването на редица защитени животински и растителни видове!

Именно такива фермери искаме да намерим! Само, трябва да попълните ФОРМАТА! А, срокът е 31 март!
Така, екипът ни ще избере пет от най-зелените фермери, които ще наградим на специална, изнесена, церемония!

Планираме инициативата да е ежегодна, в рамките на дейността на проекта, а в края му, между всички годишни финалисти ще изберем най-зелените, които ще получат и специалната ни награда – посещение на международен фермерски панаир.