Новини

Проектът „Живот за белошипата ветрушка“ гостува на второто издание на Трансграничния форум Тера Мадре, домакинстван oт Природен парк „Беласица“

Септ. 09, 2022
...
В края на август, екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани с финансовото съдействие на програма LIFE на ЕС, бе гост на второто издание на трансграничния форум Тера Мадре в Беласица.

Пред гостите и организаторите на събитието освен дейностите на Зелени Балкани по възстановяване на белошипата ветрушка у нас, представихме и експонатите на „Оживялата изложба“. Съставена от макети на защитени и застрашени от изчезване видове, като царският орел, белошипата ветрушка, черненият лешояд, червеногушата гъска и други, оживялата изложба представя богатия животински свят на териториите на България, част от Европейския зелен пояс.

В рамките на научната конференция "Местни общности и защитени територии", част от форума, експерти от природни и национални паркове, научни институции, горски стопанства, представители на други НПО и на местните общности представиха различни проекти и инициативи. Някои от по-интересните презентации бяха на българския консорциум в европейската мрежа LifeWatch, представен от участници от Аграрния университет Пловдив, в който консорциум Зелени Балкани също участва и мрежата за екологични изследвания LTSER.