Новини

Проведе се работна среща по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни

Дек. 15, 2021
1
В началото на седмицата се състоя първата от поредица срещи с институции в рамките на проект “Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.

Темата на срещата бе „Оказване на първа помощ на бедстващи диви животни“ с фокус белошипата ветрушка.
В рамките на два дни, представители на регионални инспекции по околна среда и води, дирекции на природни и национални паркове и еколози на общини от цялата страна получиха ценни съвети и практически указания за работа с бедстващи диви животни.

Събитието бе разделено на практическа и теоретична част. С поредица от презентации екипът на Зелени Балкани разказа на участниците за целите и дейностите по проекта, разпознаването на белошипата ветрушка в природата, разпространението на вида у нас, методите на отглеждане и размножавана в Спасителния център, методите на освобождаване на птиците в природата, типовете изкуствени платформи, които поставяме.

Практическата част от обучението се осъществи в амбулаторията на Спасителния център на Зелени Балкани, където под вещото ръководство на ветеринарните лекари, участниците имаха възможността да упражнят своите умения по оказване на първа помощ на диви животни. Едновременно с това, гостите на събитието посетиха волиерите в Центъра, дом на белошпите ветрушки и се запознаха с живота им отблизо и рижите, които екипът на Центъра ежедневно полага за тях.
Накрая всички участници в срещата получиха комплект за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, както и ръководство към него.