Новини

Проверени бяха над 100 изкуствени гнездилки на белошипи ветрушки край сакарското село Левка

Май 31, 2021
1
Над 100 изкуствени гнезда, в района на сакарското село Левка, бяха проверени от екипа на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 и студенти от Тракийския университет, доброволци на Зелени Балкани.

Проверката е поредната, извършена от екипа ни, а причината за нея е, че трябва да добием ясна представа колко, общо, са дивите двойки ветрушки, заели гназдилки извън тези, които наблюдаваме посредством специално изграденото видеонаблюдение.

Като резултат от проверката, екипът ни установи, че общо около 25 са всички двойки белошипи ветрушки в района, като 19 са в изкуствени гнезда, а останалите – на места извън поддържаните от екипа ни, най-често в под покривни пространства.
Интересни бяха и другите „находки“, които направихме по време на проверката на платформите. Оказа се, че те са любимо място за отглеждане на семейства и на други птици в района, като кукумявки, чухали, скорци и врабчета.

В края на деня, изпълнен с толкова много птичи приключения, доброволците, участници в него, практиканти в Спасителния център, като част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", помогнаха на ветеринарните лекари при профилактичния преглед на стадо кози, собственост на животновъди от района.