Новини

Работна среща на Зелени Балкани и експерти от Истанбулската Дирекцията за опазване на природата и националните паркове в Турция

Фев. 22, 2023
...
В средата на месец февруари 2023 г., част от екипа на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз, проведоха работна среща с представители на администрацията на Националните паркове в Истанбул.

В навечерието на размножителния сезон за белошипите ветрушки, екипът на Зелени Балкани представи пред домакините и гостите на събитието потенциални консервационни дейности за опазване на белошипите ветрушки, царския орел, ловния сокол, както и ролята на Спасителния център на Зелени Балкани в програмите за опазване и възстановяване на видове, в които Центъра участва. Българският екип представи възможностите на Програма LIFE за опазването на редки и защитени видове, и местообитания, които Програмата предоставя не само на територията на ЕС, но и извън него.

В събитието участваха представители на Дирекцията за опазване на природата и националните паркове в Истанбул, и нейните клонове от Одрин, Текирдаг, CITES офиса на Дирекцията, Дирекцията във Синоп, независимият експерт Шенай Чекиш. На срещата присъстваха също и членове на грузинската неправителствена природозащитна организация – SABUKO, които са активни в опазването на редки и защитени видове птици.

В района на Тракия - европейската част на Турция, които попада в обхвата на Дирекцията, са известни над 20 колонии на белошипи ветуршки, над 60 гнездови територии на царски орел, както и няколко национални парка. Това определя този регион, като изключително важен за опазването на тези два вида и той представлява своеобразен мост между субпопулациите в Европа и Азия. Свързаността на отделните субпопулации, комуникацията между тях и възможността за обмяна на генетичен материал между тях, е от ключово значение за съществуването на жизнени и стабилни популации на описаните по – горе видове.

В тази връзка, участниците в събитието се обединиха около идеята за разработването на съвместни природозащитни проекти и целенасочени дейности за опазването им, както в природата , така и в изкуствени условия.

Използваме случая да благодарим на домакините от Турция, които въпреки изключително тежката обстановка в страната след земетресенията, намериха сили и време да проведем предварително планираната среща! Пожелаваме им кураж и успех при справянето с последствията.