Новини

Със серия от художествени събития, посветени на биоразнообразието, Зелени Балкани отбеляза Деня на европейския зелен пояс

Септ. 28, 2022
1
По традиция Деня на европейския зелен пояс се отбелязва през месец септември всяка година в редица държави, като целта е да се привлече вниманието на обществеността към биологичното разнообрази, култура и история, съхранени в обхвата на международната инициатива Европейския зелен пояс.

Фокусът през тази година бе поставен върху художественото изкуство, като подход за обединяване на науката и опазването на дивата природа и тяхното популяризиране. В тази връзка Зелени Балкани, съвместно с Община Свиленград и Исторически музей Свиленград представиха пред жителите и гостите на града изложбата "Голямото завръщане" 2.
 
Официалното откриване на изложбата се проведе на 19.09 (понеделник), в сградата на общинската администрация в Свиленград, в присъствието на кмета на общината арх. Анастас Карчев и други официални гости.
 
Изложбата включва серия от научни илюстрации, живопис, графика, дигитални изображения и други смесени техники, изработени от членове на Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФНИ. Вдъхновени от редките и защитени видове, обект на програми за възстановяване в българската природа и целенасочени природозащитни и научни дейности, авторите представят връзката между изкуството, науката и опазването на дивата природа.
Голяма част от местообитанията на тези видове попадат именно в граничните райони на България, Турция и Гърция, част от  инициативата Европейския зелен пояс.

В допълнение, като част от балканската експертна среща за белошипата ветрушка, състояла се по същото време в Свиленград, бяха представени и финалните творби на участниците в Арт-пленера посветен на биологичното разнообразие в Зеления Пояс, организиран от Зелени Балкани малко по рано през месец септември в Сакар планина. Освен това, пред участниците в международното събитие бе представена и друга изложба, организирана от Зелени Балкани, посветена отново на застрашени видове птици в граничните територии част от Зеления пояс. ,,Оживялата изложба“  представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове, като царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и речна рибарка, а ключово място е отредено на белошипата ветуршка. За възстановяването и подсилването на популацията на този вид редки соколи, Зелени Балкани изпълнява проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, по Програма LIFE на ЕС, като ключовите дейности от него, са насочени към територията на Сакар планина, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Финалното събитие от тазгодишното отбелязването на Деня на зеления пояс, се състоя се състоя в поречието на река Марица в Одрин, Турция на 24-ти септември. То бе организирана от нашите приятели от Association of Back to Nature Youth and Sport Club, в партньорство с гръцката организация Society for the protection of Thrace. Събитието включваше презентации за биологичното разнообразие, наблюдение на птици по река Марица и островите й, като част от Зеления пояс в граничните територии на България, Турция и Гърция. А, в добавка на всичко това, бе организирано и почистване на отпадъци по крайбрежието на реката.

Денят на Зеления Пояс цели да популярзира международнота инициатива – Европейски Зелен пояс. Тя обхваща трансграничните територии на редица държави, които в недалечното минало са попадали от двете страни на бившата ,,Желязна завеса“ разделяща Европа на два враждуващи блока. Границата, разделяла континента на Източен и Западен и ограничения достъп до района, който произтича от това, са спомогнали в тези територии да се съхранят изключително биоразнообразие и култура. Днес тези територии са обединени в инициативата
Европейският Зелен Пояс и формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до Средиземноморския юг на Европа и Черноморското крайбрежие, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни.