Новини

Сателитен предавател ще следи живота на белошипа ветрушка от село Левка!

Юли 23, 2021
1
Преди дни белошипа ветрушка бе маркирана със сателитен предавател. Ветрушката е от колонията на вида в сакарското село Левка.

Дейността по маркирането е част от работата на Зелени Балкани по проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017, целяща проследяването живота на белошипите ветрушки както в колонията и района, така и по пътя на миграцията им.

Това е третата маркирана белошипа ветрушка, която екипът на проекта ни следи в момента. Птицата е женска, излюпена е през 2019 в колонията в село Левка и тази година, вече отгледа своето поколение.

Останалите две маркирани птици са от другите две известни ни колонии на вида в България – в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД (станалото вече известно със своите приключения соколче Ема) и край Спасителния център на Зелени Балкани.

С голяма нетърпение очакваме първите резултати от движението на птицата, които ще ни покажат предпочитаните от вида места за ловуване, почивка, нощувки извън колонията, предмигрционни струпвания и ред други неизвестни нам страни от поведението на тези редки птици!